Други стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступи у предшколској педагогији – теорија и пракса“ (ХОЛИПРИ 2014)

Контакт

Контакт особа: др Данијела Видановић
Контакт телефон: 010-345-237
Е-пошта: daca.vidanovic@gmail.com
http://holipri.weebly.com/